Luisterplaatsen

De beiaard van de Domtoren is duidelijk te horen in een groot deel van de Utrechtse binnenstad. Het winkelend publiek zal vluchtig kennis nemen van de verrichtingen van de beiaardier of aangenaam verrast een blik naar de toren opslaan. Of er nu toevallig een auto of bromfiets voorbijraast, doet aan het plezier van deze luisteraars weinig afbreuk. Anders ligt de zaak voor de echt ‘opzettelijke’ luisteraars. In onze rumoerige binnensteden kunnen zij met moeite een plaats vinden om ongestoord van het beiaardspel te genieten. Gelukkig bevindt zich rond de Dom en de Nicolaïkerk een aantal stille plekjes

Een fijne luisterplaats bij de Domtoren is de Pandhof (Kloostergang) van de Domkerk. Er zijn voldoende zitplaatsen aanwezig en u kunt daar tijdens de Zomeravondconcerten genieten van een heerlijk kopje koffie met ‘klokkenkoek’, aangeboden door de Utrechtse Klokkenspel Vereniging.

De beiaard van de Nicolaïkerk is het beste te beluisteren in de tuin van het Centraal Museum. De tuin is iedere zondagmiddag te bereiken via de Nicolaïkerk.