Steun de UKV: word donateur

De donateurs van de UKV ondersteunen het werk van de stichting. Er zijn verschillende mogelijkheden om actief mee te werken binnen de Utrechtse Klokkenspel Vereniging. De versteekgroep zorgt samen met de stadsbeiaardier voor het versteken van de speeltrommels van de Dom- en de Nicolaïkerk. Ook kan er geholpen worden bij de Zomeravondconcerten in juli en augustus. Bijvoorbeeld met het installeren van een video-verbinding, begeleiding van gastbeiaardiers of de bemanning van de koffie-/boekentafel. U kunt er ook voor kiezen om door een bijdrage naar keuze de activiteiten van de UKV te financieren.

Donateur bent u wanneer u minimaal € 15,- overmaakt op girorekening NL13 INGB 0000 4744 07 t.n.v. de Utrechtse Klokkenspel Vereniging te Utrecht. Na deze overmaking ontvangt u ieder jaar een acceptgiro.

Donateurs ontvangen regelmatig uitnodigingen voor evenementen die door de UKV worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse excursie. Ook ontvangen zij de nieuwsbrief en jaarlijks het programmaboek met onder andere informatie over de Zomeravondconcerten op de Domtoren. Ook krijgt u als nieuwe donateur de dichtbundel Mijn stem in Brons gevangen cadeau.

Wilt u donateur worden of meer informatie over de mogelijkheden om actief mee te werken: schrijf naar onderstaand adres of stuur een mail naar het secretariaat van de UKV.

Toerisme Utrecht t.a.v. secretariaat Utrechtse Klokkenspel Vereniging
Domplein 9
3512 JC Utrecht

secretariaat@klokkenspelvereniging.nl

De Utrechtse Klokkenspel Vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donaties en giften zijn onder bepaalde voorwaarden voor 125% aftrekbaar in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

Download hier de Overeenkomst periodieke gift in geld