Het Kindercarillon

Op initiatief van de Juniorkamer Utrecht (www.jk-utrecht.nl) is er samen met de Utrechtse Klokkenspel Vereniging een uniek kindercarillon (de eerste ter wereld) gebouwd in de Egmondkapel van de Domtoren. Het instrument is opgehangen in een speciaal ontworpen toren en bestaat uit twintig klokken. Dertien klokken zijn afkomstig uit de beiaard van de Nicolaïkerk, in 1953 zijn deze klokken van de Engelse gieter Taylor vervangen door exemplaren vanuit de Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen te Aarle Rixtel. De overige klokken werden gegoten door de Koninklijke Eijsbouts, klokkengieterij te Asten.

Het ontwerp van de toren door Henk Scholte is afgestemd op de doelgroep kinderen van 6 tot 12 jaar. Speciaal voor hen is het ontwerp ‘De Torenspits’ relatief eenvoudig en is het in kleur uitgevoerd. De kinderen kunnen het carillon zelf gaan bespelen tijdens de speciale kinderrondleiding ‘Op zoek naar Sint Maarten’. Door het transparante ontwerp is de werking van een beiaard goed te zien, … ook voor de personen die buiten de doelgroep vallen.

Inmiddels is het kindercarillon ook te beluisteren via You Tube.